Agencja Moody’s oceniła Polskę. Rating bez zmian, prognoza negatywna

Temat: Rating Polski wedle Moody's

  • Agencja Moody's podnosi prognozę przyrostu PKB dla Polski
  • Ministerstwo Finansów podało stan swojego konta
  • Morawiecki o wyborów agencji Moody's. "Zależy naszej firmie na ocenie inwestorów"
  • Fitch ostrzega Polskę. Obniża prognozę wzrostu gospodarczego
  • MFW ocenia pomysły polskiego rządu. "Mogą obniżyć wzrost gospodarczy"

Agencja Moody's utrzymała rating polskiego długu na pułapie A2/P-1, ale zmieniła perspektywę ratingu ze stabilnej w negatywną – wynika z komunikatu agencji opublikowanego przy nocy z piątku w sobotę.

Polska czeka na decyzję Moody's. Zobacz, co obstawiają analitycy

Wśród przyczyn takiej oceny agencja wymieniła m. in. fiskalne ryzyka związane wraz ze znaczącym wzrostem w aktualnych wydatkach, jak również rządową intencję obniżenia wieku emerytalnego.

Jeśli chodzi o nakłady, agencja wskazała na świadczenia na dzieci (w ramach programu Rodzina 500 plus) podkreślając, że podniosą one wydatki bieżące o ok. 17 mld zł po 2016 r. (0, 9 proc. PKB) i 23 mld zł w 2017 r. (1, 1 proc. PKB). Agencja oceniła, hdy ryzyko fiskalne wzrośnie po 2017 r. "jeśli brać pod uwagę poleganie rządu na jednorazowych przychodach jak i również efektywniejszym ściąganiu podatków, aby sfinansować świadczenia dla dzieci".

Jednocześnie - zaznaczają analitycy - "rząd zasygnalizował, że podniesie kwotę wolną od podatku o 1000 zł każdego następnego roku aż osiągnie 8000 zł". "Wynikający z tego ubytek w przychodach wyniesie ok. 4 mld zł (0, 2 proc. PKB) w 2017 r., i zostanie on później progresywnie rósł. Te instrumenty komplikują zobowiązanie władz do (nieprzekroczenia) progu deficytu budżetowego 3 proc. PKB w nadchodzących latach" - czytamy.

Agencja Moody's wskazała też w "uszczerbki" w tworzeniu klimatu inwestycyjnego wynikające z "przesunięcia w kierunku bardziej nieprzewidywalnych polityk i legislacji".

W tym kontekście, agencja twierdzi o "niejednoznacznościach" w zwróceniu do "konwersji kredytów po zastaw domu/mieszania denominowanych w obcej walucie" i do "przedłużającej się patowej sytuacji w konflikcie między rządem i Trybunałem Konstytucyjnym".

Analitycy uważają m. in., że proponowana konwersja kredytów "na dalece niekorzystnych warunkach dla instytucji bankowych mogłaby mieć też znaczący wpływ na podaż kredytów, z konsekwencjami dla osobistej konsumpcji i inwestycji".

Jednocześnie w uzasadnieniu utrzymania ratingu agencja wskazuje dzięki odporność gospodarczą kraju, jak znajduje odzwierciedlenie m. in. w zróżnicowaniu gospodarki, jaka "wykazała silny wzrost rzeczywistego PKB, bez względu na przeciwności spośród zewnątrz".

Zalążek:. pl Polski rating w przestrzeni 20 lat

Co może zaszkodzić?

Agencja Moody's spodziewa się wzrostu realnego PKB w Polsce na poziomie w porządku. 3, 5 proc. przy 2016 i 2017 r. "z handlem netto coraz to bardziej napędzającym wzrost podczas gdy inwestycja i konsumpcja prywatna są ograniczone poprzez niższe zaufanie i dojście do kredytów". W dłuższej perspektywie - zdaniem agencji - ścieżce polskiego wzrostu zaszkodzić mogą: niska regionalna i zawodowa mobilność, stłumiona stopa uczestnictwa kobiet, segmentacja rynku i wysokie bezrobocie młodych.

Agencja określa też na czynniki, które mogą wpłynąć na rating w przyszłości. "Pogorszenie sytuacji fiskalnej rządu i/lub pogorszenie klimatu inwestycyjnego w następstwie wdrażania proponowanych przez rząd środków mogłoby wygenerować siłę w dół na rating jak i również doprowadzić do (jego) obniżki" - czytamy. "Jednocześnie przedłużający się (lub eskalujący) konflikt pomiędzy rządem a Trybunałem Konstytucyjnym, prowadzący do znamiennych odpływów kapitału, może również wywrzeć presję w dół na rating" - daje Moody's.

Z kolei wśród czynników, które potrafią wywrzeć presję na zwiększenie perspektywy, agencja wymienia: konsolidację fiskalną prowadzącą do zmniejszenia strukturalnego deficytu budżetowego, udoskonalenie długoterminowej stabilności systemu zabezpieczenia społecznego, a także ram instytucjonalnych.

Dotychczas Polska po agencji Moody's miała weryfikację A2 z perspektywą stabilną.

Obawa obniżenia

Dotychczas eksperci podejrzewali, że rating może zostać obniżony. Na początku kwietnia zasugerowała to z resztą sama agencja Moody's. Wskazywała wówczas, hdy utrzymujący się polityczny spór wokół Trybunału Konstytucyjnego być może negatywnie zaważyć na wycenie ratingu.

"Polska stoi w obliczu zwiększonego niebezpieczeństwa politycznego wynikającego z kryzysu konstytucyjnego. (... ) Poniższa sytuacja może zmniejszyć urozmaicenie Polski dla inwestorów obcych, co jest negatywne gwoli jej ratingu" - głosił raport agencji.

Ściąga z ratingu. Stwierdź, dlaczego jest ważny i co oznacza dla naszych portfeli

Temat ratingu Moody's wrócił na początku czerwca, gdy prezes TK Andrzej Rzepliński ujawnił, że Paweł Szałamacha zwrócił się aż do niego pisemnie, by rozważył powstrzymanie się do 13 maja z publicznymi wypowiedziami, podnoszącymi poziom sporu na temat Trybunał Konstytucyjny. Uzasadnił to tym, że właśnie tegoż dnia agencja Moody's ma podjąć decyzję ws. ratingu Polski. Rzepliński tłumaczył, hdy chciał się spotkać z Szałamachą, ale ten nie zaakceptować znalazł czasu, więc zdecydował się ujawnić tę korespondencję.

Pytany o wówczas w czwartek w Sejmie przez posłów PO Szałamacha odparł, że podstawą prawną jego pisma do prezesa Trybunału Konstytucyjnego była ustawa zasadnicza i nakaz dbałości na temat sprawy kraju.

Decyzja S&P

W styczniu br. o obniżeniu ratingu zadecydowała filia S&P. Agencja obniżyła wtedy długoterminowy rating polskiego długu w walucie obcej aż do poziomu "BBB plus" z "A minus". Perspektywa ratingu była negatywna, co znaczyło, że w ocenie firm istnieje "prawdopodobieństwo co najmniej jak jeden do trzech", iż w ciągu dwudziestu czterech miesięcy rating zostanie po raz kolejny obniżony, "jeśli podważona zostanie wiarygodność polityki pieniężnej albo jeśli finanse publiczne pogorszą się bardziej od własnych obecnych oczekiwań".

Obniżenie ratingu spowodowało wówczas gwałtowne osłabienie złotego.

Rating Moody's

Moody's to nieopodal Standard & Poor's jak i również Fitch Ratings i Moody's najważniejsza agencja ratingowa w świecie. Cały świat na podstawie ich ocen decyduje komu i za jak dużo można pożyczyć pieniądze. Ewentualnie komu najlepiej nie pożyczać. To właśnie istota ratingu, czyli oceny wiarygodności kredytowania. Rating jest przyznawany bankom, spółkom i państwom.

Ocena państwa realnie przekłada się na jego urozmaicenie gospodarczą.

GUS: w I kwartale 2018 zarejestrowano około 96 milionów urodzeń