Dobre wyniki spółek giełdowych - czternastki dla górników

Temat: Gospodarka

  • Projekt budżetu na 2019 dwanaście miesięcy do komisji sejmowych
  • Koniec ze zmianą czasu? Komisja Europejska przedstawi propozycję
  • W tę niedzielę zrobisz promocje. Potem długa przerwa
  • Gospodarka rośnie, ale inwestycje rozczarowały
  • Coca-Cola kupuje znaną internet kawiarni

Nawet 25 tysięcy złotych premii zażądała część związków zawodowych przy Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Korporacja określiła to żądanie w charakterze absurdalne i je odrzuciła. Nie ulega jednak zastrzeżeń, że w górnictwie dzieje się coraz lepiej, których najlepszym dowodem jest argument, że w Polskiej Grupie Górniczej wracają częściowo czternastki.

Dobre wyniki korporacji węglowych to dobre wiadomości dla górników. Na Śląsk popłyną ponad dwa miliardy złotych dla emerytów w zakresie rekompensat za deputat węglowy i setki milionów zł w ramach barbórkowych nagród, jak i również, wkrótce – tak zwanych czternastek, czyli zaświadczania równego w przybliżeniu jakiejś miesięcznej pensji.

Lawina wniosków o 10 tyś złotych rekompensaty. Jest ich więcej niż szacowano

Polska Grupa Górnicza

W kwietniu ubiegłego roku, kiedy tworzono Polską Grupę Górniczą, związkowcy zgodzili się w zawieszenie "czternastki" na 2 lata, z opcją należności części tego świadczenia zbyt 2017 r., jeżeli wyniki spółki będą lepsze od momentu zakładanych. W poniedziałek stwierdzono, że wypłacone będzie 30 proc. "czternastki".

- Polska Grupa Górnicza osiągnie w tym roku mniej więcej 200 milionów złotych profitu - wskazał minister siły Krzysztof Tchórzewski.

Konkretna wysokość świadczenia ustalana zostanie dla poszczególnych pracowników osobno w zależności od katalogów wynagrodzenia. Przeciętnie, wobec przeszło 6, 2 tys. zł średniego wynagrodzenia brutto przy PGG, innymi słowy wypłatę powyżej 2 tys. zł dzięki osobę. Na realizację zaświadczania Polska Grupa Górnicza dzierży w sumie wydać w porządku. 86 mln zł. Od przyszłego roku świadczenie to znowu będzie częścią wynagrodzenia górników.

- Przybywając do porozumienia z 04 2016 roku, załoga zrezygnowała z prawie miliarda złotych własnych należnych świadczeń. Obecnie robimy taki symboliczny skinienie, którym zarząd spółki dziękuje za to wspólne odpowiedzialność w restrukturyzację całego sektora - wskazywał Tchórzewski.

Wyjaśnił, że na tegoroczne dobre wyniki PGG wpłynął zarówno wzrost cen węgla na rynku, jak i szacowany w tym roku na ok. 150 mln zł zmniejszenie kosztów spółki, osiągnięty za pomocą restrukturyzacji. Zatrudnienie w PGG wynosi ok. 43 tys. osób.

Lepsza barbórka

W drugim górniczym gigancie – Jastrzębskiej Spółce Węglowej, "czternastki" nadal są zawieszone zgodnie z porozumieniem spośród 2015 roku, kiedy to także zawieszono deputat węglowy. Porozumienie obowiązuje do samego końca 2018 roku.

- Zbytnio to przywróciliśmy dawne reguły wypłaty Barbórki – powiada Katarzyna Jabłońska -Bajer, rzeczniczka Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

W praktyce oznacza wówczas, że pracownicy JSW dostaną wyższe niż rok nim barbórkowe nagrody. Będą one wynosiły "trochę więcej niż miesięczne wynagrodzenie".

Przeciętna miesięczna płaca w JSW wynosiła w ubiegły roku 6 549 zł brutto, ale nagrody z szansie Dnia Górnika są wypłacane na bazie indywidualnego wynagrodzenia, w zależności od kopalni.

Przypomnijmy, że w tym roku JSW już dwukrotnie płaciła pracownikom premie. Nagroda jednorazowa 6 marca kosztowała spółkę prawie 65 mln zł (wraz z ZUS opłacanym przez pracodawcę). Wypłacona została 22 805 pracownikom, co zapewnia średnio 2 845 zł na osobę. Następnie nagroda jednorazowa wypłacona 4 września wyniosła w kosztach 157, 8, mln zł (wraz z ZUS opłacanym przez pracodawcę). Została wypłacona dwadzieścia 917 pracownikom, co przynosi średnio 7 542 złotych.

Niedawno związkowcy wraz ze związku Jedność, Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w naszym kraju i Związku Zawodowego Górników w Polsce w niektórych kopalniach JSW, uznali, że wobec braku dalszej potrzeby utrzymywania rezerw przeznaczonych na przegrane sprawy sądowe z emerytami, firma powinna wypłacić b. pracownikom nieobjętym ustawą na 10 tys. zł rekompensaty, an obecnym pracownikom według 25 tys. zł premii. Spółka odrzuciła te wymagania, podkreślając, że "rozwiązanie jakiejkolwiek bądź rezerwy nie ma wpływu na poziom gotówki, jaką spółka dysponuje".

Porozumienie na samej górze klimatycznym. "Zrobiliśmy tu to, co było do odwiedzenia zrobienia"

Kopalnie płacą

Jak informuje Tauron Wyszukanie, w zakresie funduszu wynagrodzeń wydziela się część na nagrodę z okazji Dnia Górnika. Każdy uprawniony pracownik otrzymuje ją proporcjonalnie do sezonu przepracowanego w ostatnich dwunastu miesiącach. Dodatkowo, dla każdego zatrudnionego w dniu 30 listopada wypłacane jest „tradycyjne barbórkowe” w wysokości dwunastu proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego r..

W największej naszej kopalni węgla brunatnego po Bełchatowie do końca 2017 r. zrealizowane zostaną miesięczne należności wynagrodzeń, nagroda z szansie Dnia Górnika z ekwiwalentem barbórkowym oraz nagroda roczna.

- Jak jak roku, pracownikom PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów zatrudnionym w czasach 4 grudnia, którzy przepracowali ostatnie 12 miesięcy, zrealizowana zostanie nagroda z szansie Dnia Górnika rzędu średniego miesięcznego wynagrodzenia z kilku poprzedzających miesięcy. Ponadto, podwładni otrzymają tradycyjne "barbórkowe" przy wysokości 5 procent zwykłego miesięcznego wynagrodzenia w odcinku przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku z miesiąca października – wyjaśnia Sandra Apasionek, rzecznik prasowy PGE Górnictwo i Energetyka Standardowa.

Dodaje, że zaświadczania te wynikają z zapisów Zakładowego oraz Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Spółka odrzucić przewiduje w 2017 r. podwyżek w Oddziale KWB Bełchatów.

Układ zbiorowy

Jak podkreślają związkowcy, "czternastka" i nagrody barbórkowe wówczas nie są przywileje, lecz efekt układów pracy jak i również odpowiedniego podzielenia funduszu wynagrodzeń.

- To nie jawi się być ekstra premia, tylko frakcja funduszy wynagrodzeń, który jest odpowiednio podzielony, by dało się wypłacać czternastą pensję. Także nagroda barbórkowa jest elementem tego funduszu – objaśnia Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Zależności Zawodowego Górników w Naszym narodzie.

Jak dodaje, zdaje sobie sprawę, że koszta węgla wzrosły i spółki zaczęły zarabiać zamiast przynosić straty. Jego zdaniem cząstka tych pieniędzy musi pozostać odpowiednio zainwestowana, by sprowadziło to efekty w przyszłości. – Musimy chodzić na ziemi – podkreśla po rozmowie z. pl.

Wypłaty premii, świadczeń i nagród są regulowane przez zakładowe układy pracy. Od wielu miesięcy trwa negocjacja nowych układów. W planach jest też ponadzakładowy ogólny układ pracy w górnictwie, który wprowadziłby większą klarowność w całej branży, po tym między innymi najmniejsze wynagrodzenia górników.

Akcyza na auta. Wiceminister Jasiński zapowiada zmiany od 2017 r. Pieniądze