Ceny rosną coraz wolniej  Informacje

Temat: Inflacja i stopy procentowe

  • Inflacja nie odpuszcza. Ceny wyższe niż przed rokiem
  • Odzież i elektronika potanieją. Urosną ceny produktów z ropy
  • Będziemy więcej kupić. Czeka nas czas stabilnego wzrostu
  • Tania żywność pozostanie z nami na więcej. Będziemy kupować więcej
  • Ceny spadają, ale gospodarka boryka się z deflacją

Ceny w Europie hamują. Eurostat podał, że inflacja w strefie euro w marcu wyniosła zaledwie 0, 5 proc. rdr. Po Polsce ten wskaźnik kształtował się na poziomie 0, sześć proc. rdr.

Marcowy odczyt inflacji w strefie euro jest niższy niźli przed miesiącem, gdy stało to 0, 7 proc. rdr.

W marcu ceny rosły tak jakim sposobem w lutym. Inflacja 0, 7 proc.

Ceny hamują także na terytorium polski. Liczona przez Eurostat inflacja HICP wyniosła w naszym państwie w marcu 2014 roku kalendarzowego w ujęciu rocznym 0, 6 proc. wobec 0, 7 proc. w lutym. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0, 2 proc.

Inna metodologia

Liczony przez GUS współczynnik CPI w marcu wyniósł 0, 7 proc. rdr. Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Adekwatnie z kryterium inflacyjnym zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do odwiedzenia oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do odwiedzenia CPI tylko z kosztów budżetów domowych.

A1 ma zwiększyć przepustowość nawet o 30 procent