Najgorszy okres od kolejny lat. "Bardzo trudno komunikować o znaczącej roli giełdy"

Na warszawskiej giełdzie w 2018 roku posiadało miejsce 20 debiutów na temat wartości 81 milionów euro. To najsłabszy pod tym względem okres od 2003 roku - poinformowano w raporcie firmy PwC. Co więcej perspektywy na kolejne miesiące i rok 2019 będą niepewne.

Niska czynność na rynku ofert pierwotnych jest szczególnie widoczna w porównaniu z rokiem 2017, kiedy wartość debiutów dzięki giełdzie (IPO) osiągnęła poziom 1, 8 miliarda euro. Największym debiutem okazały się wtedy akcje Play Communication o wartości 1 mld euro.

Z 20 ofert pierwotnych w zeszłym roku tylko pięć miało miejsce na rynku nadrzędnym, z tego tylko tylko trzy z nich przekroczyły próg wartości 10 mln euro. Największą wartość pośród debiutujących osiągnął w innym kwartale wydawca gier komputerowych Ten Square Games. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się akcje litewskiej spółki Novaturas oraz spółki biotechnologicznej OncoArendi Therapeutics.

Państwo tańczy walca w parkiecie. Oto największe firmy na giełdzie

Niepewności

Na złą koniunkturę w branży wpływała niepewność związana z funkcjonowaniem Otwartych Funduszy Emerytalnych i Pracowniczych Planów Kapitałowych. Niekorzystnie mogły oddziaływać także kłopoty GetBacku, części Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz zmartwienia wokół szefa Komisji Przeglądu Finansowego Marka Chrzanowskiego.

Mogło mieć to wpływ na mniejsze zaufanie inwestorów i odpływ pieniędzy z rynku. Na rynku zabrakło także debiutów o wartości wyższej niż 100 mln zł, które mogły ożywić akcjonariuszy i przyciągnąć nowych emitentów.

- Tak niski poziom aktywności na sektorze IPO oznacza, że niesłychanie trudno mówić o znaczącej roli giełdy w finansowaniu polskich przedsiębiorstw – mówił Bartosz Margol, dyrektor po zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

Przewidywania

- Perspektywy na kolejne miesiące i rok 2019 są niepewne. Ciągle obserwujemy zainteresowanie rynkiem pierwotnym ze strony potencjalnych emitentów, którzy działają nad przygotowaniem ofert. Jednakże rosnące wymagania i sankcje regulacyjne oraz trudna sytuacja rynkowa powodują, że rozstrzygnięcie o IPO jest przez część spółek odkładana "na lepsze czasy" – dodał Margol.

Według referatu PwC na europejskich giełdach w 2018 r. cena IPO wyniosła 36, sześć mld euro, co znaczy spadek o 19 proc. rok do roku. sześcdziesięciu proc. pozyskanych środków przypadło na giełdę w Londynie i niemiecką Deutsche Börse.