500 plus na pierwsze milusiński - Raport cenEA
500 plus na pierwsze milusiński - Raport cenEA

Centrum Analiz Ekonomicznych (cenEA) wydaje arcyciekawy raport o wpływie polityki gospodarczej Zjednoczonej Prawicy na kieszenie Polaków. Podług wyliczeń ekonomistów rozszerzenie pięćset plus na każde milusiński będzie wspierało przede wszystkim rodziny o wyższych…...