ASI - alternatywna spółka inwestycyjna zwolniona z podatku

Koniec z dyskryminacją podatkową ASI. Od czasu nowego roku wchodzą zasadnicze zmiany

Od 1 stycznia 2019 roku znika dwukrotne opodatkowanie alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI). Jest zatem okazja, że inwestycje private equity i venture capital w Polsce wreszcie ruszą wraz z kopyta.

W myśl nowych przepisów, od Nieznanego Roku dochody (przychody) wymiennych spółek inwestycyjnych uzyskane wraz z sprzedaży udziałów (akcji) będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. Wymóg? Żeby daniny nie płacić, ASI musi nieprzerwanie poprzez minimum dwa lata dysponować 10 proc. udziałów przy kapitale danej spółki, której to papiery udziałowe sprzedaje.

- Do niedawna, jednym krajowym wehikułem inwestycyjnym, który mógł być wykorzystany za pośrednictwem fundusze venture capital, był fundusz inwestycyjny zamknięty. Nieszczęśliwie, z uwagi na wysokie koszty prowadzenia FIZ przez TFI (nawet 300 tys. zł w sakli roku) oraz liczne regulacje ustawowe (limity inwestycyjne, kontrola zaryzykowania, obowiązki sprawozdawcze), struktura FIZ nie zdobyła popularności pośród inwestorów VC. Spośród ponad dwudziestu umów podpisanych za pośrednictwem PFR Ventures w 2018 r. z funduszami venture capital, żaden z nich nie przyjął formy sądowej FIZ – mówi Aleksander Mokrzycki, członek zarządu PFR Ventures.

Koniec spośród dyskryminacja podatkową ASI

Alternatywne Korporacji Inwestycyjne można w Naszym narodzie tworzyć od 2016 roku, kiedy weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych. Od dwóch latek inwestorzy mają do władzy ASI, ale one także nie są bardzo popularne.

- Uważam, że obok istniejących wątpliwości sądowych dotyczących spełnienia przesłanek uznania za ASI, to sprawy podatkowe są jedną wraz z przyczyn, dla których ASI wciąż nie zyskały takowej popularności, jak można bytowałby się tego spodziewać. Z perspektywy celów, które przyświecały tworzeniu instytucji ASI, za uzasadnione należy uznać głosy o potrzebie przedłożenia dodatkowych zachęt podatkowych, choćby zbliżających status podatkowy ASI do funduszy inwestycyjnych. Z tego punktu widzenia wprowadzenie zasady, w myśl której dochody ASI z tytułu wychodzenia z długoterminowych (co najmniej 2-letnich) lokaty w znaczące pakiety udziałów i akcji (co w żadnym wypadku 10 proc. ) uważam za istotny krok po dobrym kierunku – ocenia Grzegorz Szysz, doradca podatkowy z Grant Thornton. Jak i również dodaje:

Naturalnie możemy sobie wyobrazić, iż ustawodawca – analogicznie jak ma to miejsce w sytuacji funduszy inwestycyjnych - wprowadziłby jeszcze dalej idącą zachętę do inwestowania za pośrednictwem ASI, rozszerzając zakres zwolnienia z podatku dochodowego również do innego rodzaju profitów, jak np. dochodów spośród tytułu finansowania inwestycji długiem, a nie wyłącznie kapitałem. Relatywnie wąski zakres preferencji podatkowych nie zmienia jednakże pozytywnej oceny wchodzących niebawem zmian.

ASI rywalizacją dla FIZAN-ów?

Aleksander Mokrzycki, członek zarządu PFR Ventures uważa, że zwolnienie z dochodów kapitałowych ASI, przebywających alternatywą dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych, może doprowadzić do przeniesienia części aktywów z FIZAN do odwiedzenia ASI.

- Korzyści podatkowe są zbliżone, natomiast koszty prowadzenia ASI faktycznie niższe. Wyjątkiem pozostaną FIZAN-y, które prowadzą czynność inwestycyjną w obszarze nieruchomości – ten sektor odrzucić został objęty nowym rozwiązaniem podatkowym – zauważa ambasador PFR Ventures.

Grzegorz Szysz z Grant Thornton uważa jednak, że FIZAN wciąż pozostaną bardziej atrakcyjne z uwagi na szerszy zakres zwolnienia podatkowego.

- Można natomiast założyć, że nowe regulacje skłonią szersze spektrum podmiotów do odwiedzenia inwestowania środków poprzez ASI zamiast inwestycji bezpośrednich ludzi fizycznych, lub wykorzystywania typowych spółek inwestycyjnych niemających statutu ASI. Trudno natomiast na temat precyzyjne projekcie skali postępu popularności ASI – dodaje Grzegorz Szysz.

Profesor Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami również nie spodziewa się przesuwania kapitału z FIZAN-ów do ASI, jednak zwraca uwagę, że na obniżenie popularności tych pierwszych oddziałuje zupełnie co innego.

- Mając na uwadze to, jakie możliwości się wydarzyło na branży kapitałowym w tym roku, mam na myśli sprawy związane wraz z GetBackiem, stanowisko KNF przy sprawie FIZ-ów czy limitowanie przez banki oferty funduszy zamkniętych, to jest wystarczająco dużo przyczyn, które mogą ograniczać ograniczenie sławy funduszy. Warto przypomnieć, że tworzenie FIZAN poświęcanych już wcześniej zostało zahamowane poprzez wprowadzenie nowelizacji ustawy o CIT w 2016 r. – powiada prof. Marcin Dyl.

Alternatywną Spółkę Inwestycyjną wprowadzono w 2016 roku, implementując do prawa krajowego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Porady 2001/61/UE. Co do reguły ASI mają być używane do inwestycji na rynku venture capital i private equity, a także przy przedsięwzięcia typu startup. ASI podlega nadzorowi KNF.

Air France-KLM kupuje udziały przy Virgin Atlantic Wraz ze świata