Citi - Polska wśród najlepszych gospodarek wschodzących

Citi posiada dla nas wszystkich niesłychanie dobrą wiadomość. Polska dotarła na listę prymusów

Jak informuje Citi, Polska wydaje się być jednym z sześciu spomiędzy 23 analizowanych przez grupę bankową krajów perspektywicznych, po których prognozy na 2018 rok zostały zrewidowane w górę. To grono prymusów, które pomimo lekkiego spowolnienia w strefie euro po I poł. roku, zawirowań handlowych i makroekonomicznych kłód rzucanych pod nogi poprzez politykę monetarną Fedu, radzą sobie lepiej, an odrzucić gorzej.

- Seria danych z ostatnich tygodni wyraźnie potwierdza odporność polskiej gospodarki na osłabienie aktywności w Niemczech. Dane miesięczne sugerują, że w okresie kwiecień-czerwiec odnotowano szybszy postęp produkcji przemysłowej, przy jednoczesnym spowolnieniu produkcji budowlanej oraz sprzedaży detalicznej - odpowiadają ekonomiści Citi w swoim najnowszym raporcie dot. polskiej gospodarki. Według nich wzrost PKB w II kwartale ma szansę wynieść mniej więcej 5-5, 2 proc. rdr, a więc powinien być zbliżony do wyników spośród I kw.

Citi - Polska wśród najznamienitszych gospodarek wschodzących

Ich zdaniem oznacza to, że wbrew obawom gospodarka nie zareagowała spośród opóźnieniem na zadyszkę w Niemczech. I teraz najbardziej ważne. Specjaliści Citi ogłaszają, hdy "okres negatywnych niespodzianek nasze państwo gospodarka ma już za sobą".

- Własny indeks niespodzianek ekonomicznych (CESI) od ponad miesiąca zdecydowanie pnie się w górę, odzwierciedlając lepsze od prognoz dane o produkcji, sprzedaży detalicznej oraz płacach. Od czasu początku roku prognozy postępu dla zdecydowanej większości gospodarek wschodzących zostały zrewidowane w dół. Na tym tle Polska wypada nieźle - jest jednym z sześciu spośród 23 analizowanych przez naszą firmę krajów EM, w wskazane jest prognozy na 2018 dwanaście miesięcy zostały zrewidowane w górę. Co więcej, zauważamy ryzyko, że całoroczny wzrost może i tak okazać się nieco wyższy od grono szacunków - piszą.

Foto: Citi Polska gospodarka zaskakuje na plus, co plasuje nas wśród 6 najlepszych gospodarek rynków bogatych.

Polska nawet podczas burzy handlowej może zbytnio odrzucić zmoknąć?

A co spośród zagrożeniami? Te mogą przyjść do nas z zewnątrz. Największe obawy wzbudza walka handlowa między dwiema największymi gospodarkami świata - AMERYCE i Chinami. Jak pisze Citi, gdyby doprowadziły ów kredyty do głębszego niż aktualnie zakładane spowolnienia w Krajach, odbiłoby się to także na aktywności niemieckich eksporterów, a rykoszetem również rodzimych firm.

- Zatarg handlowy jest wciąż przy fazie, której konsekwencje ciężko ocenić, ale jest to jeden z istotnych powodów mogących wpływać na ścieżkę wzrostu w Polsce. Biorąc pod uwagę, że wzrost wyraźnie przekracza tempo wzrostu potencjalnego (a sam PKB jest dokładnie powyżej trendu) ewentualne spowolnienie wywołane zewnętrznym szokiem – gdyby do niego w tej chwili doszło – mogłoby być relatywnie głębokie - przekonują.

Czy jednak spadniemy z wysokiego konia? Powiązania z niemieckim przemysłem nam nie służy, ale poza krajem pojawia się coraz więcej opracowań, które pokazują inwestorom, że Polska może ukończyć przez handlową burzę suchą stopą. Choć nie skupiają się one na tysiącach umów handlowych między Warszawa an Europą Zachodnią, to mogą nam pomóc, ponieważ w przypadku podwyższonej awersji do odwiedzenia ryzyka, relatywne straty pozostaną mniejsze, niż w pozostałych krajach z koszyka Emerging Markets (szczególnie te, które już teraz borykają się spośród problemami, jak Argentyna, Brazylia, czy Turcja).

Dla przykładu specjalizujący się w rynkach wschodzących broker Renaissance Capital spróbował odpowiedzieć na pytanie, które emerging markets są więcej, a które mniej wrażliwe na podwyżki ceł za pośrednictwem USA. Dane te przytacza Tomasz Hońdo, analityk Quercus TFI.

- W zestawieniu Renaissance znalazła się też Polska i jak ciekawe wypadamy w nim bardzo korzystnie. Renaissance zwraca uwagę, że nasz eksport do USA stanowi nieznaczącą część naszego PKB, podobnie jak nasz wywóz towarów do Chin, które będą najbardziej zagrożone skutkami wojny handlowej - pisze Hońdo.

Foto: Renaissance Capital Rynki wschodzące najbardziej silne na protekcjonizm AMERYCE

- Oczywiście należy tu dołączyć, że przecież polska system gospodarczy jest silnie uzależniona od momentu zachodnioeuropejskiej, w tym przede wszystkim niemieckiej, a ta natomiast mogłaby już mocno odczuć podwyżki amerykańskich ceł, np. na samochody (chyba hdy ostatnie spotkanie Trump-Juncker to wstęp do złagodzenia napięć handlowych). Niemniej połączenia takie jak te wyżej wymienione mogą potencjalnie zaowocować ociepleniem nastawienia inwestorów zagranicznych do naszego rynku (oby! ) - pisze analityk.

Również ING Bank Śląski argumentował, że Polska wydaje się względnie odporna na wątpliwy konflikt celny, także w tle innych krajów obszaru.

PKB Polski w II kw. na piątkę

To, że w II kw. był tak dobry, jak na przykład I kw. tego roku kalendarzowego, już wiemy. Uważa faktycznie większość pytanych przez nas ekonomistów. Ostatnio pojawiły się także projekcje wzrostu dzięki "piątkę" w całym 2018 r. Pierwsze takie prognozy przedstawił zespół analityczny Credit Agricole oraz PKO BP. O drugim kwartale r. wypowiedział się także rząd.

- Dane, które już teraz otrzymujemy, wskazują, że dynamika wzrostu oszczędnego będzie zbliżona do I kw., czyli ponad pięć proc. - powiedział Jerzy Kwieciński, minister inwestycji jak i również rozwoju.

GUS: w I kwartale 2018 zarejestrowano około 96 milionów urodzeń