Dokumenty wymagane w przypadku pożyczek osobistych – pełna lista kontrolna

Category: Pożyczki Osobiste
17 lutego 2021

Lista kontrolna dokumentów wymaganych do pożyczki osobistej

Są to dokumenty wymagane do skorzystania z pożyczki osobistej.

za. Osoby pobierające wynagrodzenie: ostatnie 3-miesięczne odcinki wynagrodzenia i formularz 16, wyciągi bankowe z 6 miesięcy.

b. Osoby pracujące na własny rachunek: ostatni roczny wyciąg z konta bankowego obejmujący zarówno oszczędności, jak i rachunek bieżący.

Wymagane osobiste dokumenty pożyczki

Aby skorzystać z pożyczki osobistej, wnioskodawca musi dostarczyć pożyczkodawcy określone dokumenty, wydrukowane lub w formacie cyfrowym. Pożyczkodawca poprosi o dokumenty potwierdzające następujące informacje o wnioskodawcy:

 1. Tożsamość: imię i nazwisko, wiek, płeć i wygląd fizyczny.
 2. Miejsce zamieszkania: stałe i aktualne miejsce zamieszkania (w przypadku gdy oba są różne) Zatrudnienie: czy wnioskodawca jest pracownikiem najemnym czy samozatrudnionym. Dochód: Miesięczny dochód do dyspozycji wnioskodawcy. Wymóg pożyczki: cel, czas trwania i pożądana kwota pożyczki.Gdy brakuje gotówki na użytek własny, ratunkiem są pożyczki osobiste. Jednak, aby być bezpiecznym, pożyczkodawcy wymagają od każdego wnioskodawcy kilku kompletów dokumentów. Pożyczkodawcy mają własne, specyficzne wymagania, kryteria i zestaw dokumentów.

  Powyżej znajduje się lista kontrolna dokumentów wymaganych przez pożyczkodawców.

  Dokumenty wymagane od osób pobierających wynagrodzenie

  Pracownikiem jest każda osoba, która jest zatrudniona przez instytucję i otrzymuje wynagrodzenie w formie miesięcznego wynagrodzenia. Pożyczkodawcy wymagają następującego zestawu dokumentów dotyczących pożyczki osobistej od osób otrzymujących pensję.

  1. Ważny dowód tożsamości wnioskodawcy (jeden z poniższych): dowód osobisty wyborcy / paszport / karta PAN / prawo jazdy
  2. Dowód miejsca zamieszkania (jeden z poniższych): Racja / paszport / rachunek za media. Potwierdzenie wieku (jedno z poniższych): dowód osobisty wyborcy / paszport / karta PAN / prawo jazdy. Dowód dochodu: ostatni 3-miesięczny odcinek wynagrodzenia i formularz 16. Dowód ciągłości pracy: aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu lub aktualny list z mianowaniem na pracę i świadectwo doświadczenia. Wyciąg bankowy: wyciąg z ostatniego 6 miesięcy z banku.1 Zdjęcie w kolorze paszportowym.Jeśli istnieją pożyczki, prześlij historię płatności i pismo dotyczące sankcji.Formularz wniosku o pożyczkę osobistą należycie wypełniony.Dokumenty wymagane od osób pracujących na własny rachunek

   Wnioskodawcy prowadzący działalność na własny rachunek i osoby nieprofesjonalne muszą przedstawić następujące dokumenty dotyczące pożyczki osobistej.

   1. Ważny dowód tożsamości wnioskodawcy (jeden z poniższych): dowód osobisty wyborcy / paszport / karta PAN / prawo jazdy
   2. Dowód miejsca zamieszkania (jeden z poniższych): Racja / paszport / rachunek za media Potwierdzenie wieku (jedno z poniższych): dowód osobisty wyborcy / paszport / karta PAN / prawo jazdy Dowód adresu biura: dokument własności / rachunki za utrzymanie / rachunek za media Dowód własności biura: Dokumenty własności / Rachunek za utrzymanie / Rachunek za prąd Dowód istnienia firmy: 3-letni zestawienie wynagrodzenia / założenie sklepu Dowód dochodu: ostatnie 2 lata zeznania podatkowe zawierające obliczenia.1 Zdjęcie w kolorze paszportowym.Formularz wniosku o pożyczkę osobistą należycie wypełniony.Osobiste dokumenty pożyczki wymagane od wnioskodawców NRI
    1. 1 kolorowe zdjęcie paszportowe.
    2. Formularz wniosku o pożyczkę osobistą należycie wypełniony.1 kopia paszportu.1 kopia wizy.Wyciąg bankowy NRO / NRE z ostatnich 6 miesięcy.Potwierdzenie wynagrodzenia za ostatnie 6 miesięcy lub odcinek wynagrodzenia.Dowód zatrudnienia.Dlaczego te dokumenty są wymagane w przypadku pożyczki osobistej?

     Jedną z możliwości uzyskania pieniędzy na wszystkie potrzeby z renomowanych banków jest pożyczka osobista. Aby pomyślnie ubiegać się o pożyczkę osobistą, wnioskodawca musi przedstawić odpowiedni zestaw dokumentów.

     Dokumenty te pomagają pożyczkodawcy (bankowi lub NBFC) poznać i zrozumieć stabilność finansową pożyczkobiorcy oraz przeanalizować ryzyko kredytowe. Poza tym pomaga pożyczkodawcy poznać i zweryfikować wszystkie szczegóły dotyczące wnioskodawcy, takie jak wiek, dochód, adres, pracodawca i zatrudnienie. Na tej podstawie pożyczkodawca decyduje, czy pożyczyć wnioskodawcy, czy nie.

     Ponieważ pożyczki osobiste są pożyczkami niezabezpieczonymi, pożyczkodawca nie przyjmuje niczego jako zabezpieczenia kwoty pożyczki, stąd zawsze istnieje potencjalne ryzyko niespłacenia pożyczki lub jej ucieczki. Dlatego też, aby mieć podwójną potrójną pewność, pożyczkodawca prosi o określony zestaw dokumentów, aby mógł poznać i przeanalizować wnioskodawcę, a następnie podjąć decyzję.

     Dokumenty wymagane w przypadku pożyczki osobistej pomagają pożyczkodawcy poznać i zrozumieć następujące informacje o wnioskodawcy:

     1. Tożsamość
     2. WiekDochódAdresIstniejące pożyczkiHistoria spłat (jeśli istnieje)Gdy pożyczkodawca zna te dane, może lepiej poznać i zrozumieć wnioskodawcę. Korzystając z dostarczonych informacji, mogą przedstawić najlepszą ofertę pożyczki dla wnioskodawcy.

      W związku z tym dostarczenie wymaganych dokumentów podczas ubiegania się o pożyczkę osobistą pomaga wnioskodawcy w uzyskaniu najlepszej oferty.

      Powyżej znajduje się lista kontrolna wszystkich dokumentów wymaganych przy pożyczce osobistej.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy