Co zrobić, jeśli masz przewrócony kredyt hipoteczny?

Category: Przez Cały
17 lutego 2021

Powiązane artykuły

Hipoteka odwrócona do góry nogami niekoniecznie stawia właściciela domu w tragicznej sytuacji finansowej. Jednak właściciel domu z kredytem hipotecznym o zmiennej stopie procentowej może znaleźć się w niepewnej sytuacji w okresie rosnących stóp procentowych. Mimo to właściciele domów mają kilka opcji, w zależności od ich kondycji finansowej i motywacji.

Ujemny kapitał własny

Kredyt hipoteczny jest uważany za odwrócony, gdy ma ujemny kapitał własny – co oznacza, że ​​bieżąca wartość rynkowa nieruchomości spadła poniżej salda niespłaconego kredytu. W większości przypadków właściciel domu stracił większość, jeśli nie całość, udziałów w domu. Może to nie postawić właściciela domu w tragicznej sytuacji finansowej; jeśli jednak kredyt hipoteczny ma regulowaną stopę procentową, a stopy procentowe wzrosły, właściciel domu może teraz być zmuszony do dokonywania wyższych miesięcznych rat bez możliwości refinansowania po niższych stopach.

Rodzaje kredytów hipotecznych

Kredyty hipoteczne mają stałą lub regulowaną stopę procentową. Kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu będzie miał jedną stopę procentową przez cały okres spłaty kredytu. Doskonałym tego przykładem jest konwencjonalny 30-letni kredyt hipoteczny, w którym oprocentowanie pozostaje takie samo, a miesięczne płatności spłacają zarówno odsetki, jak i kwotę główną. Kredyt hipoteczny o regulowanym oprocentowaniu lub ARM zazwyczaj obejmuje okres o stałym oprocentowaniu, po którym następuje okres o zmiennym oprocentowaniu. Na przykład ARM 5/1 będzie oferować stałą stopę procentową przez pierwsze pięć lat, zanim stopa procentowa zostanie dostosowana corocznie przez pozostały okres pożyczki. Stopę zmienną ustala się poprzez dodanie określonej przez pożyczkodawcę marży do stopy indeksu. Załóżmy na przykład, że marża pożyczkodawcy wynosi 0,5 procent, a roczna stopa LIBOR wynosi 3 procent. Wynikowa stopa procentowa wynosi 3,5 proc.

Spłata kwoty głównej

Właściciel domu do góry nogami z ARM może zdecydować się na spłatę salda kapitału, aby spełnić wymagania pożyczkodawcy dotyczące zadłużenia / wartości. Na przykład, biorąc pod uwagę saldo kredytu hipotecznego w wysokości 200 000 USD i wartość domu w wysokości 180 000 USD, właściciel domu może spłacić saldo kredytu hipotecznego o co najmniej 20 000 USD w celu refinansowania pożyczki o niskim stałym oprocentowaniu.

Negocjacje pożyczkodawców

Od połowy do końca 2000 roku wartość domów spadła poniżej salda kredytów o setki tysięcy dolarów. W rezultacie wielu właścicieli domów nie było w stanie refinansować. W najlepszym interesie pożyczkodawcy jest zatrzymanie pożyczkobiorcy w domu, co otwiera inne możliwości uniknięcia wykluczenia. Negocjowanie planu spłaty lub modyfikacji pożyczki może pomóc w zapobieganiu przejęciu nieruchomości, zapewniając tańszą pożyczkę mieszkaniową.

Sprzedaj lub odejdź

Jeśli negocjacje z pożyczkodawcą zawiodą, a właściciel domu nie może sprzedać nieruchomości po cenie pokrywającej saldo pożyczki, krótka sprzedaż, akt własności i przejęcie są ostatnimi środkami. Krótka sprzedaż ma miejsce, gdy nieruchomość jest sprzedawana po cenie poniżej salda kredytu. Akt zastępczy ma miejsce, gdy pożyczkobiorca dobrowolnie zrzeka się prawa własności do banku udzielającego pożyczki w zamian za umorzenie długu. A wykluczenie ma miejsce, gdy bank przejmuje nieruchomość z powodu niespłacenia kredytu. Ramy czasowe będą się różnić dla każdego wydarzenia, zgodnie z prawem stanowym. Na przykład ustawa California Foreclosure Prevention Act wymaga, aby pożyczkodawcy dali dodatkowe 90 dni w stosunku do czasu określonego w zawiadomieniu o sprzedaży na negocjacje pożyczkodawca-pożyczkobiorca przed przystąpieniem do sprzedaży w drodze przejęcia.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy